Validacija

Kakovostna starost, let. 20, st. 2, 2017 (51-52) Gerontolosko Izrazje